Markets on KAIDEX

 • #411 Rank
 • 2.6 Exchange Score
 • 7 Markets
 • 6 Coins
 • 0 Avg. Liquidity
 • 21,800 Weekly Visits
 • # Currency Pair Price +2% Depth -2% Depth Volume Volume %
  1 KAI/THG $0.0286 -- -- $5,980 0%
  2 INFO/KAI $0.0641 -- -- $14 0%
  3 MYRA/KAI $0.0110 -- -- $9 0%
  4 BECO/KAI $0.001090 -- -- $128 0%
  5 KABA/KAI $0.0188 -- -- $0 0%
  6 KPHI/KAI $0.002738 -- -- $8 0%